به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی احمد دزیانیان در حاشیه برگزاری این کارگاه آموزشی اظهار داشت: این کارگاه با هدف توانمندسازی زنان روستایی در زمینه کشاورزی و کشت گیاهان دارویی برگزار شد.

وی با اشاره به تنوع گیاهان دارویی در شاهرود گفت: توانمندسازی زنان روستایی در زمینه کشت گیاهان دارویی می‌تواند زمینه اشتغال این قشر روستایی را فراهم کند و برگزاری کارگاه آموزشی فرآوری گیاهان دارویی نیز با این هدف انجام شد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان با اشاره به برخی مزایای کشت گیاهان دارویی و فرآوری این گیاهان گفت: این مهم علاوه بر بیابان‌زدایی زمینه اشتغال‌زایی در روستاها را ایجاد کرده و از مهاجرت روستاییان به شهرها نیز جلوگیری می‌کند.

دزیانیان خاطرنشان کرد: این کارگاه آموزشی با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود برگزار شد.

این کارگاه آموزشی در بخش مجن شهرستان شاهرود برگزار شد و باباخانزاده نیز مدرس این کارگاه آموزشی بود.