به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از  خبرگزاری صدا و سیما ، این بذر در مزرعه ۵۰ هکتاری در روستای چاهک موسویه تولید شده است و تا ماه آینده تولید بذر خارشتر برای اولین بار در کشور در قاینبرداشت می شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در بازدید از این مزرعه گفت: تاکنون از این ۵۰ هکتار هزار و ۵۰۰ کیلوگرم بذر برداشته شده است و پیش بینی می شود این مقدار در مرحله اول به ۲ هزار کیلوگرم برسد.

ولی پور مطلق کشت این گیاه بومی را در راستای اقتصاد مقاومتی دانست و افزود:  مطالعات و کاشت بذر خارشتردر مزرعه چاهک موسویه از سال ۹۴ آغاز شده و با موفقیت آمیز بودن آن قرار است در ۵ هزار هکتار از اراضی شهرستانهای سربیشه و خوسف نیز کشت شود.

وی افزود: کشت این گیاه کم توقع و پرطاقت، مناسب شرایط بیابانی و کمبود آب در خراسان جنوبی است  تا علاوه برآباد کردن زمین های بایرو تثبیت ازت خاک، به تامین و تولیدعلوفه دام و استفاده دارویی از این گیاه ازجمله ترنجبین و عرق های خارشتر کمک شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی همچنین از ارسال بذر خارشتر به استانهای فارس و کرمان خبر داد.