مدیر اداره جهاد کشاورزی باشت گفت: در ۴۵ هکتار از اراضی شهرستان باشت گیاهان دارویی کاشته شده است.

گیاه دارویی به لیمو

گیاه دارویی به لیمو

جواد شمشیری در گفت و گو با شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی افزود: کشت تابستانه  محصولات کشاورزی در شهرستان باشت آغاز شده است. ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان باشت زیر کشت صیفی جات تابستانه رفته است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی باشت تصریح کرد: در کشت تابستانه در اراضی کشاورزی این شهرستان برنج در سطح ۳۳۰ هکتار، ذرت ۳۵۰ هکتار، ماش ۲۹۰ هکتار، کنجد ۱۵ هکتار و لوبیا نیز ۱۰ هکتار کاشته شده است.

شمشیری عنوان کرد: کشت تابستانه برنج و صیفی جات سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. سال گذشته در شهرستان باشت برنج ۲۳۳ هکتار و صیفی جات ۵۵۰ هکتار کاشته شده بود. کشت ذرت در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۲۹۵ هکتار بوده کاهش چشمگیری داشته است.

وی عنوان کرد: در ۴۵ هکتار از اراضی شهرستان باشت گیاهان دارویی کاشته شده است. از این میزان اراضی کشت غالب به لیمو ۴۰ هکتار و استویا و نعناع فلفلی نیز ۵ هکتار بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی باشت اضافه کرد: در این شهرستان ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی دیم و آبی و ۴ هزار هکتار نیز باغات وجود دارد.