به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از  خبرنگار مهر، مجید محنایی در جلسه ستاد گیاهان دارویی افزود: سند گیاهان دارویی استان تدوین شده است و باید زمینه اجرای سند فراهم شود.

محنایی با اشاره به اینکه اصل کار این حوزه و در  ابتدا شوراهای  تخصصی است، بر ایجاد و ارائه هدف گذاری ها به  شوراها تاکید کرد.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استاندار  با تاکید بر سند گیاهان دارویی گفت: درافق ۱۰ ساله باید ۵ درصد ارزش داروهای کشور از این محل تامین شود.

محنایی عنوان کرد: افزایش سطح زیرکشت از دیگر هدف گذاری های تحقق سند گیاهان دارویی استان است.

محنایی بر ایجاد  زنجیره تولید در بخش های مختلف برای پیشبرد اهداف توسعه گیاهان دارویی تاکید کرد و بیان داشت: دستگاه های متولی در حوزه های مختلف وبرای تحقق توسعه کشت گیاهان دارویی همکاری لازم را داشته باشند.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: جلسات بعدی ستاد به صورت تخصصی تر برگزار خواهد شد.