از آنجائیکه کشور ایران از بزرگترین تولیدکنندگان گیاهان دارویی می‌باشد، با اجرای این طرح و تبدیل این گیاهان به دارو، می‌توان کشور را در زمره تولیدکنندگان عمده داروهای گیاهی نیز وارد نمود. در مجموع با توجه به حجم کم سرمایه‌گذاری، شاخصهای اقتصادی مناسب و مدت زمان کوتاه اجرای طرح، اجرای این طرح پیشنهاد می‌گردد.

برای دانلود خلاصه طرحهای توجیهی تولید شربت و صمغ های گیاهی منتشره توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع بر روی دکمه ی زیر کلیک کنید.