به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی وترکیبات طبیعی به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، بیشترین زعفران صادراتی کشور در این مدت به مقصد کشورهای امارات متحده‌عربی، اسپانیا، عربستان، هند و ایتالیا ارسال شد.

در این مدت ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار زعفران به امارات متحده‌عربی، ۹ میلیون و ۲۶۵ هزار دلار به اسپانیا، سه میلیون دلار به عربستان، ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار به هند و یک میلیون و ۳۳۶ هزار دلار به ایتالیا صادر شد.

صادرات گیاهان صنعتی و دارویی نیز در این مدت با احتساب زعفران به ۶۶ میلیون و ۴۶۵ هزار دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷/۸ درصد کاهش داشته است.

گیاهان صنعتی و دارویی شامل تخم گشنیز، خاکشیر، زیره، صمغ‌ها، ریشه شیرین‌بیان، کتیرا، حنا، سدر، توتون و تنباکو، پنبه و لینتر است.

بیشترین صادرات این محصولات بدون در نظر گرفتن زعفران به ترتیب به مقصد کشورهای ایتالیا، تایوان، آلمان، فرانسه و پاکستان ارسال شد.

مجموع صادرات گیاهان صنعتی و دارویی به این کشور در هشت ماهه امسال ۴۲۴ هزار و ۷۷۵ دلار بوده است. در مدت یاد شده ۱۵۱ هزار و ۷۵۰ دلار گیاهان صنعتی و دارویی به ایتالیا، ‌۸۲ هزار و ۷۰۰ دلار به تایوان، ۷۹ هزار و ۶۱۱ دلار به آلمان، ۵۶ هزار و ۲۰۱ دلار به فرانسه و ۵۴ هزار و ۵۱۳ دلار به پاکستان صادر شد.

طی هشت ماهه امسال به جز صادرات تخم گشنیز، حنا و سدر، لینتر و سایر گیاهان دارویی تمامی اقلام زیرمجموعه گیاهان صنعتی و دارویی با کاهش روبه‌رو بودند