شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فایل کتابچه بزرگداشت مقام استاد دکتر ابولقاسم سلطانی با عنوان “هنرنامه دکتر ابولقاسم سلطانی” که در سال ۱۳۹۵ توسط بنیاد نخبگان استان تهران منتشر شده است را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

.

دانلود

Please follow and like us:
Pin Share