به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی روستای «فرخد» از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد، با بیش از ۱۰۰ هکتار اراضی گل محمدی به قمصر مشهد معروف است. این روستا یکی از مراکز تولید گل محمدی در استان خراسان رضوی است.گل محمدی ۲.۵ درصد از سطح زیر کشت گیاهان دارویی در این استان را به خود اختصاص داده است.

گل محمدی فرخد

گل محمدی فرخد

گل محمدی فرخد

گل محمدی فرخد

گل محمدی فرخد