به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، دکتر شمسعلی رضازاده گفت: این پژوهشکده در راستای شعار اقتصاد مقاومتی فعالیت های فراوانی را انجام داده است که اهم آنها راه اندازی خط تولید کپسول های گیاهی جهت ارتقای کیفیت تولید کپسول و کاهش هزینه های تولید آن برای بخش خصوصی، تولید کپسول ملیتروپیک جهت درمان بیماری آلزایمر که نتیجه انجام طرح های پژوهشی در این مرکز و انجام مطالعات بالینی در حوزه آلزایمر، تولید عصاره های مختلف برای صنایع بالا با قیمت و کیفیت مناسب به صورت کاملا دانش محور، فرهنگ سازی در حوزه داروهای گیاهی و گیاهان دارویی با انجام دوره های آموزشی تخصصی در سطح عموم و متخصصان و انجام پروژه های مختلف علمی – پژوهشی است که هر یک پایه ایجاد محصولات مختلف در سال های آینده می شود.

رییس پژوهشکده گیاهان دارویی در خصوص برنامه های این پژوهشکده در سال جاری ادامه داد: برنامه ریزی جهت راه اندازی خط تولید فرمولاسیون های مایع، برنامه ریزی جهت ارتقای محصولات تولید شده در پژوهشکده گیاهان دارویی، افزایش کیفیت عصاره های ارایه شده به بازار و افزایش تنوع آن ها، تولید داروهای جدید، ایجاد شرکت دانش بنیان در حوزه تولید داروهای گیاهی، توسعه روابط با واحدهای استانی جهاد دانشگاهی در زمینه های کاربردی کردن تحقیقات، انجام طرح های تحقیقاتی کاربردی جهت غرفه سازی از فرآورده ها و محصولات جدید و دانشی از حوزه گیاهان دارویی، ایجاد روابط بین الملل در حوزه آموزش جهت ارتقای کیفیت و گسترش همکاری با سایر موسسات و سازمان های تحقیقاتی و تولیدی کشور فعال در زمینه گیاهان دارویی از جمله این برنامه ها است.