به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی مهدی محمد زاده در گفت و گو با ایرنا افزود: کل صادرات داروهای شیمیایی کشور ما کمتر از یکصد میلیون دلار در سال است که گفته می شود این رقم به یکصد و ۲۰ میلیون دلار در سال رسیده است که در هر صورت این میزان بسیار کم است.

محمدزاده ادامه داد: در حالی میزان صادرات داروهای شیمیایی در کشور کمتر از یکصد میلیون دلار است که سالانه بیش از یک میلیارد و ۶۰ میلیون دلار دارو وارد کشور می شود.

رئیس انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارو گفت: تراز تجاری ما در زمینه دارو منفی است چرا که قریب یک دهم واردات را صادر می کنیم.

محمدزاده افزود: در بازار داروهای گیاهی ایران تنها ۶۰ تا ۷۰ قلم دارو موجود است در حالی که موقعیت جغرافیایی ایران به لحاظ کشت گیاهان دارویی مناسب تر از سایر کشورها است.

وی با بیان اینکه توجه به گیاهان دارویی از سال ۲۰۰۰ مورد توجه جدی کشورها قرار گرفته است، افزود: دانش علمی داروهای گیاهی در کشور وجود دارد و دانشگاه های ما به لحاظ تدریس طب سنتی و گیاهان دارویی بسیار زبردست هستند.