به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی ،‌عباس پاپی زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت تولید گیاهان دارویی در کشور،گفت: برای پایداری در برداشت گیاهان دارویی به طریق طبیعی باید پس از چیدن محصول به سرعت محصول را فرآوری و اسانس گیری کرد.

 

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث کشت گیاهان دارویی خارج از طبیعت چندسالی است در دستور کار قرار گرفته است،تصریح کرد: خاصیت تولید در فضای خارج از  طبیعت این است که می توان به سادگی بر طبق بازار داخلی و صادراتی محصولات را به زیرکشت برد.

 

وی ادامه داد: توسعه گیاهان دارویی نیازمند تکنولوژی پیچیده و پیشرفته ای نیست و این در حالی است که سه شاخص ترویج ، یارانه تولید و بازار رسانی از مولفه های اساسی تولید گیاهان دارویی در کشور تلقی می شود.

 

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس ،یادآورشد:محل تولید بسیاری از گیاهان دارویی جهان کشورمان است، بنابراین تنها با برنامه ریزی تولیدمحور و شناسایی بازارهای هدف می توان با صادرات گیاهان دارویی ارز آوری برای کشور ایجاد کرد./