به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری برنا از یاسوج؛ بوته کنی گیاهان کوهی در کهگیلویه و بویراحمد همچنان تهدیدی برای حفظ گونه های خوراکی و گیاهی این استان محسوب می شود.

مراتع حاشیه کوههای زاگرس در کهگیلویه وبویراحمد رویشگاه بیش از دو هزار گونه گیاهی است که ۴۷۵گونه از این تعداد از نوع گیاهان دارویی و خوراکی هستند. حدود ۱۲۰۰ گونه گیاهی دراین منطقه شناسایی شده که این تعداد ۱۶درصد از کل گیاهان کشور است و چویل، آویشن، زرآبی یا چای کوهی، بابونه، خاری، پشموک،کارده، ریواس، پیاز وحشی یا تره، و چندین گونه گیاهی دیگر از مهمترین گیاهان دارویی و خوراکی استان کهگیلویه وبویراحمد هستند

. از دو ماه گذشته تاکنون خیابانهای مرکزی شهرهای استان مملو از زنان، مردان و حتی کودکانی است که به فروش این بوته های با ارزش خوارکی و دارویی اقدام می کنند.در این بین بازار کنگر، بیلهر، بن سرخ یا لیزک و قارچ داغ تر از بقیه است و خریداران بیشتری دارد.

وجود تعداد ۱۲۸ گونه دارویی، ۱۱۰ گونه زیستی وحشی، ۸۴ گونه رنگ ده و ۶۱ گونه خوراکی وحشی، بیانگر ارزش دارویی، خوراکی، مرتعی و حفاظتی گیاهان دنا است. با وجود ارزش خوراکی و دارویی گیاهان موجود در استان هجوم سودجویانی که بی مهابا چوب حراج به طبیعت سبز زاگرس مرکزی زده اند آینده این طبیعت کم نظیر را تیره و تار کرده است.