شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی جهت افزایش سطح معاملات مالی و در جهت افزایش اعتماد به معاملات اینترنتی فروشگاه گیاهان دارویی و بذر و نشاء را راه اندازی کرد.

وجود چنین امکاناتی میتواند زمینه ساز افزایش تعاملات علمی و تجاری بین تولیدکنندگان و خریداران باشد.

ضمنا به اطلاع خریداران و تولیدکنندگان محترم میرساند این فروشگاه میتواند محصولات آنها را با شرایط خاصی که در اساس نامه آن تعریف شده است به فروش رساند لذا از تمام تولید کنندگان دعوت می شود در صورت تمایل به این صفحه مراجعه کنند.

خریداران محترم میتوانند محصولات مورد نیاز خود را از طریق این سامانه سفارش دهند تا توسط تولیدگنندگان تهیه و در اختیار قرار گیرد.