به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی ، حمیدرضا غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا‌، درباره سطح زیرکشت گیاهان دارویی اظهار کرد: ۵۰ هکتار موسیر، ۲۳ هکتار زعفران و یک هکتار کرفس در شهرستان کشت شده است.

وی با بیان اینکه همچنین ۱۱۰ هکتار هم به کشت گل محمدی اختصاص دارد، ادامه داد: الیگودرز توانایی تبدیل به قطب تولید گل محمدی را داراست.

غلامی یادآور شد: شهرستان الیگودرز از آب و هوای مناسبی برای کشت گل محمدی برخوردار بوده و با توجه به ارتفاع از سطح دریا یکی از بهترین مناطق برای کشت گل محمدی است.

مدیر جهاد کشاورزی الیگودرز خاطرنشان کرد: امسال از تولیدات گل محمدی به شهرستان کاشان فروخته شد.

وی گفت: گل محمدی اشتغالزایی فصلی خوبی دارد و در زمان برداشت محصول، روزانه ۴۰ نفر به چیدن گل مشغول هستند