فیلم : تولید زغال از نیلوفر آبی

دریاچه ها  و رودخانه های سراسر فیلیپین مملو از نیلوفرهای آبی است. این گیاهان اصولا مانع جریان یافتن آب و ایجاد سیل می شوند. اما محققان راهی برای استفاده از این گیاهان یافته اند و از آن برای تهیه سوختی حافظ محیط زیست استفاده می کنند.

درهمین راستا شرکت HIGI Energy این نیلوفرهای آبی را به زغال تبدیل می کند. این زغال ها علاوه برآنکه ارزان هستند، ۵۰ درصد گازهای منواکسید کمتری در مقایسه با زغال های معمولی تولید می کنند.

این شرکت امیدوار است بتواند این زغال ها را به صنایع مختلف بفروشد تا جایگزین زغال سنگ های معمول شود.

 

http://media.mehrnews.com/d/2017/02/05/0/2366030.mp4