در این مقاله که در سال ۲۰۱۱ میلادی توسط محققین پاکستانی (ایالت کشمیر) نگاشته شده است، انواع راهکارهای اصلاحی (به نژادی) گیاه دارویی زعفران در جهت افزایش کمی و کیفی محصول آن مورد بررسی قرار گرفته و تجربیات محققین سایر کشورها نیز بصورت اجمالی بیان گردیده است. مطالعه این مقاله به محققینی که در مورد گیاه دارویی زعفران در حال تحقیق و پژوهش هستند، پیشنهاد می شود.

 

دانلود