به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با حضور معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و دیگر مدیران کشاورزی استان، پروژه بسته بندی گیاهان دارویی (شرکت کیمیاگران بوستان)، با سرمایه گذاری به مبلغ ۳ میلیارد ریال تسهیلات و ۷۰ میلیارد ریال آورده شخصی در استان کرمان مورد بهره برداری قرار گرفت.

این طرح با ظرفیت بسته بندی ۴۰۰ تن در سال برای ۹ نفر اشتغالزایی فراهم شده است.

این پروژه یکی از ۱۰۷ پروژه قابل بهره برداری جهاد کشاورزی استان کرمان طی دهه فجر است که همزمان با افتتاح این طرح ۱۵ طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی دیگر در استان مورد بهره برداری قرار گرفت.

گفتنی است:استان کرمان استعداد خوبی در زمینه کشت، تولید و توسعه گیاهان دارویی دارد.

در کنار تولید گیاهان دارویی باید به فکر صنایع تبدیلی بود مهم ترین هدفی که در بسته بندی گیاهان دارویی مدنظر است، افزایش طول عمرنگهداری محصول بوده و شکل بسته بندی و بازار پسند کردن آن نیزاهمیت زیادی دارد.