هفتمین همایش ملی گیاهان دارویی و توسعه پایدار ۱۸ و ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵ در همدان برگزار می گردد.

محورهای همایش:

– گیاهان دارویی ، اکولوژی و اکوفیزیولوژی

– گیاهان دارویی فرآوری، بسته بندی و صنعت

– گیاهان دارویی ، بهره برداری از منابع طبیعی

– گیاهان دارویی ، بیوتکنولوژی

– گیاهان دارویی ، فرآوری

– گیاهان دارویی ، زیست شناسی

– گیاهان دارویی ، فارماکولوژی

– گیاهان دارویی ، میکروبیولوژی

– گیاهان دارویی ، طب سنتی

– گیاهان دارویی ، اقتصاد و بازاریابی

– گیاهان دارویی ، سرمایه گذاری، اقتصاد و بازرگانی

– گیاهان دارویی ، مهارت‌ها و اشتغال زایی

– گیاهان دارویی و گردشگری

– گیاهان دارویی مبارزه با آفات

– گیاهان دارویی واسلام

– و سایرمحورهای مرتبط باگیاهان دارویی

 

blank