سرفصل های دوره آموزشی فروشندگی گیاهان دارویی که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای برگزار می گردد، برای دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.

این سرفصل می تواند برای آموزشگاههای خصوصی و سایر ارگانهایی که اقدام به برگزاری دوره های آموزشی فروشندگی گیاهان دارویی می کنند مفید باشد.

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


کلیدواژه ها : ,