بر اثر مصرف اشتباهی داروی گیاهی که برای درمان بیماری های قلبی و روانی استفاده می شود تا کنون ۶۱ نفر در روسیه جان خود را از دست داده و ۱۰۶ نفر در بیمارستان بستری شده اند.

این دارو که با نام «بایاریشنیک»(زالزالک) عرضه شده حاوی الکل صنعتی است که استعمال خارجی دارد که آن را باید با آب مخلوط کرد اما برخی از شهروندان ایرکوتسک روسیه بدون توجه به دستورالعمل استفاده، اقدام به نوشیدن آن کرده بودند که به قیمت مرگ و مسمومیت بیش از ۱۶۰ تن تمام شد.

پلیس روسیه تا کنون ۱۱۱ نفر از تولیدکنندگان این دارو را برای تحقیقات جنایی بازداشت کرده است.

به گفته پلیس ترکیبات این دارو و مواد به کار رفته در آن خطرناک است و در صورت نوشیدن باعث مرگ می شود .