به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کمیته امداد امام خمینی استان فارس برای توسعه کشت گیاهان دارویی تفاهم نامه سه جانبه امضا کردند.

 بذر افشان مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان فارس گفت: بر اساس این تفاهم نامه تسهیلات اشتغال زایی به مددجویان متقاضی پرداخت می شود.

به گفته ایمانیه رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز این دانشگاه از افرادی که تمایل به کشت گیاهان دارویی دارند، حمایت می کند.

در ادامه این جلسه از پایگاه اینترنتی گیاهان دارویی به آدرس herbs.sums.ac.ir توسط رییس کمیته آموزش و ترویج گیاهان دارویی نیز رونمایی شد.