به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان  اصفهان، در ادامه تشکیل دوره های آموزشی  توسط اداره اشتغال , حرفه آموزی زندان مرکزی و جهاد کشاورزی استان اصفهان  اولین دوره آموزش گیاهان دارویی توسط مهندس حمصیان کارشناس گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی  باحضور ۸۶ نفر شرکت کننده از مددجویان در زندان مرکزی برگزار شد.
مقرر گردید در صورت قبولی مددجویان در آزمون فوق گواهی پایان دوره از سوی جهاد کشاورزی به آنها اهداء گردد.