به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از  تابناک ایلام؛حجت الله بخشوده اظهار کرد: شهرستان سیروان جایگاه خوبی در رشد و تولید گیاهان دارویی دارد ولی نخستین گام در زمینه توسعه و کشت گیاهان دارویی آموزش و ترویج است.

 وی افزود: از نقاط قوت کشت گیاهان دارویی در سیروان تنوع اقلیمی، رویشگاهی و وجود پتانسیل های زراعی است.

 بخشوده با تاکید بر اینکه ایجاد زیرساخت ها و صنایع فرآوری از نیازهای بخش گیاهان دارویی است، تاکید کرد: آموزش کشاورزان با شیوه های تولید و بازاریابی برای ایجاد اشتغال به ویژه برای بانوان از دیگر برنامه های جهاد کشاورزی برای ترویج کشت گیاهان دارویی است.

 وی یادآور شد: افزایش سطح کشت، معرفی گونه های جدید با ارزش گیاهی و جایگزینی داروهای گیاهی به جای داروهای شیمیایی از ثمرات توجه به این گنجینه طبیعی و رویکرد جهانی به مصرف گیاهان دارویی و قابلیت رقابت گیاهان دارویی با سایر محصولات زراعی و باغی از فرصت های پیش روی کشت گیاهان دارویی در ای شهرستان است.