به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، محمود یزدی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در سیرجان اظهار داشت: امروز کار برداشت زعفران از ۸۳ هکتار مزارع این گیاه دارویی پایان یافت.

 

زعفران ایرانی Iranian saffron Persian saffron

زعفران ایرانی Iranian saffron Persian saffron

معاون جهاد کشاورزی سیرجان بیان داشت: کار برداشت طی مدت یک ماه با اشتغالزایی برای یکهزار و ۳۷۰ نفر روز به اتمام رسید.

 

وی با بیان اینکه از این ۸۳ هکتار ۱۱۸ کیلوگرم زعفران خشک تولید شده است، افزود: با توجه به خشکسالی و نبود آب کشت این گیاه دارویی رونق یافته است.

 

یزدی در پایان عنوان کرد: امسال بیش از ۸۰ هکتار زعفران کشت شده که محصول آن برای عرضه به بازار مصرف داخلی در نظر گرفته شده است.