به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، علیرضا ابوالحسنی معاون فرماندار اشکذر در این نشست ضمن اشاره به اهمیت مقوله آب در شهرستان و نیز جایگزینی کشت محصولات کم آب خواه به جای محصولات پر آبخواه یکی از اولویت های مهم در سند چشم انداز شهرستان را کشت گیاهان دارویی عنوان کرد.

وی توسعه کشت گیاهان کم آبخواه را یکی از اولویت های شهرستان عنوان نمود و افزود: با توسعه کشت گیاهان دارویی و فراهم نمودن صنایع تبدیلی آن می توان ضمن ایجاد توسعه پایدار در شهرستان ارزش افزوده بالایی نیز کسب نمود.

معاون فرماندار کشت گیاهان دارویی را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد نمود و تصریح کرد: می توان کشت گیاهان دارویی را در صورتی که به صورت علمی هدایت شود یکی محورهای مهم توسعه پایدار در شهرستان عنوان کرد.

سرپرست مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی ضمن اشاره به راه اندازی رشته گیاهان دارویی در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه اظهار داشت: با همکاری و حمایت مسئولین و کشاورزان شهرستان در نظر داریم با ایجاد گلخانه گشت گیاهان دارویی در این دانشگاه زمینه های تحقیقاتی لازم را برای دانشجویان در این راستا فراهم نماییم .

وی افزود: در این راستا نیز ضمن مشارکت ۸ شرکت معتبر تولیدی آزمایشگاه تخصصی متناسب با موضوع مور نظر در مرکز ایجاد شده است.

احمد افروزیان مهم‌ترین مشکل فعالیت در تولید و کاشت گیاهان دارویی را خام فروشی عنوان کرد و افزود: با ایجاد مرکز مشاوره و حمایت از کارآفرینان و کشاورزان درصدد هستیم تا با کمک شرکت‌های متولی صنایع تبدیلی متناسب را ایجاد کنیم و با برند سازی و تجاری‌سازی زمینه افزایش ارزش‌افزوده و صادرات را برای کشور فراهم آوریم.