به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از مستند ویژه سومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران، دولت هند برنامه حمایتی جهت کمک به کشاورزان و تولیدکنندگان فلفل سیاه در این کشور را به تصویب رسانده است که هدف آن کمک به کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصول جهت رقابت در بازارهای جهانی می باشد. در این پروژه اقداماتی از قبیل ایجاد واحدهای خرمن کوب (جهت جدا کردن میوه از شاخ و برگ بوته های فلفل سیاه) با رعایت اصول بهداشتی، اعطای دستگاه های جدید خشک کن و نردبان های مخصوص برداشت صورت خواهد پذیرفت. پیش بینی ها حاکی از آن است که در این پروژه ۱۱۰۰ واحد خرمن کوب فلفل سیاه در ۶ ایالت هند ایجاد خواهد شد و کیفیت محصول تولید شده از لحاظ بهداشتی ارتقاء چشمگیری خواهد یافت.