به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از مستند ویژه سومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران، وزارت اقتصاد و توسعه آلمان در جهت افزایش حضور شرکت های گیاهان دارویی نپال در نمایشگاه های تجاری این کشور و عرضه محصولات شان که مواد اولیه صنایع فرآوری آلمان می تواند باشد، اقدام به حمایت مالی و ارائه کمک هزینه به دولت نپال نموده است. قرار است شرکت های نپالی که دارای گواهی ارگانیک هستند، در نمایشگاه های کشاورزی و گیاهان دارویی آلمان شرکت نمایند. دولت نپال تصمیم دارد شرکت هایی که دارای گواهی ارگانیک باشند و همچنین یک یا چند گیاه دارویی از مجموعه ۳۰ گیاه دارویی مهم نپال (مانند دارچین، میوه سرو کوهی، انواع گلسنگ ها، فلفل سیاه، سنبل الطیب و …) را صادر نمایند، بدین منظور به دولت آلمان معرفی نماید.


کلیدواژه ها : ,