به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از مستند ویژه سومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران، کارمین (carmine) یک افزودنی مجاز خوراکی جهت ایجاد رنگ قرمز در صنعت مواد غذایی است که امروزه نگرانی های متعددی جهت استفاده زیاد از آن وجود دارد زیرا این ترکیب دارای مقادیری آلومینیوم است که در بلند مدت سبب بروز بیماری آلزایمر می گردد. شرکت ناتورکس فرانسه نوعی رنگ قرمز با قدرت حل شوندگی سریع و بالا در محیط های آبی ابداع نموده است که می تواند جایگزین کارمین گردد. این شرکت تصمیم دارد رنگ قرمز جدید خود را در صنعت تولید ماست قرمز یونانی رونمایی کند.