خسرو شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه امروز در گفتگو با خبرنگاران به کشت و توسعه گیاهان دارویی اشاره و بیان کرد: با دعوت از کارشناسان این حوزه تولید گیاهان دارویی در استان در سال‌جاری باید به ۲۰۰ هزار هکتار برسد.