به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از مستند ویژه سومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران، ۱۱ تاجر بزرگ ادویه در حیدرآباد هند به جرم تقلب در محصولاتی نظیر فلفل سیاه، بذر خشخاش، زیره سبز و زیره سیاه توسط پلیس بازداشت شدند. این افراد با افزودن ترکیباتی همچون صمغ های مصنوعی، بذر پاپایا، رنگ های مصنوعی، اکسید آهن، سنگریزه، گلوکز، آرد سمولینا و سولفات سدیم به ۲۱ تن ادویه، محصولات فوق الذکر را ۲۵ درصد ارزان تر از قیمت بازار بفروش می رساندند. گزارشات پلیس هند حاکی از آن است که ماهانه ۱۵ تن ادویه تقلبی در بازار دهلی شناسایی می شود و این موضوع نگرانی های شدیدی را برای خریداران و مصرف کنندگان در پی داشته است.