به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از مستند ویژه سومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران، مرکز تحقیقات ملی ادویه ها در اتیوپی تصمیم دارد مطالعات جامعی را در زمینه کاشت، داشت، برداشت و فرآوری وانیل در این کشور آغاز نماید. این مرکز سابقا یک رقم اصلاح شده وانیل با نام Yeki One را جهت اقلیم اتیوپی معرفی نموده است که دارای بیش از ۲.۲۵ درصد وانیلین بوده و از استانداردهای جهانی (۲ درصد وانیلین) فراتر می باشد. با توجه به تقاضای گسترده جهانی این محصول و قیمت بالای آن، تولید وانیل در اتیوپی می تواند تاثیر شگفت انگیزی در اقتصاد کشاورزی این کشور بگذارد. مدیر پروژه مذکور عنوان نموده است: وانیل ۳ سال پس از کاشت به باروری و تولید محصول می رسد و تا ۱۵ سال عمر مفید اقتصادی دارد. بررسی ها نشان داده است که از هر هکتار وانیل بطور متوسط ۲۰۰ کیلوگرم وانیل خشک قابل برداشت می باشد. تا دو دهه گذشته، اتیوپی یکی از واردکنندگان وانیل از اندونزی بود ولی فعالیت های محدود کشاورزان این کشور سبب خودکفایی در تامین وانیل موردنیاز شده است.