به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از مستند ویژه سومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران، رزماری یکی از اقلام مهم صادراتی کشور مراکش می باشد که در حال حاضر ۹۰ درصد محصول صادراتی این گیاه بصورت برداشت از طبیعت است و تنها ۱۰ درصد آن مورد کاشت قرار می گیرد. با توجه به برداشت بی رویه این گیاه از طبیعت و خطر آسیب دیدن جوامع گیاهی رزماری و در نتیجه توسعه نواحی بیابانی، آژانس توسعه و همکاری سوئیس (SDC)  بودجه ای را در اختیار سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) قرار داده است تا در طی ۳۰ ماه، پروژه ای جهت حفظ جوامع گیاه رزماری و افزایش ارزش افزوده برای بهره برداران اجرا نماید.