باریجه قسنی برداشت بهره برداری Ferula gommusa

به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری ایرنا، علیرضا احمدی اسکویی اظهار کرد: این بهره برداری به منظور تحقق شعار سال ۹۵ ، اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و با هدف جلب مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی، ایجاد اشتغال و درآمدزایی انجام شد.
وی با اشاره به ارزش محصولات این گیاهان در زمینه های دارویی، بهداشتی و صنعتی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، بر بهره برداری اصولی وفنی از این گیاهان تاکید کرد.
احمدی اسکویی افزود: با حفظ و احیا این گیاه بومی در منطقه می توان زمینه های اشتغالزایی در خصوص بهره برداری و فرآوری آن را فراهم کرد.
کارشناس مسئول گیاهان دارویی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: در سال ۹۵ با اجرای عملیات بهره برداری باریجه شرایط اشتغال ۶۰۰۰ نفر روز به مدت دو ماه ایجاد شده است.
احمدی اسکویی افزود: شیره باریجه کاربردهای متعدد دارویی، بهداشتی و صنعتی دارد که به صورت خام و بدون فرآوری به کشور های خارجی صادر می شود.
وی گفت: این محصولات جزو گونه های مجاز مشروط بوده که بهره برداری و حمل آن فقط به صورت طرح بهره برداری مصوب و با مجوز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری امکان پذیر است.
گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دو میلیون و ۳۳ هزار و ۳۶ هکتار است که از این وسعت یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مرتع، بیش از ۱۸۳ هزار هکتار بیابان و ۴۳۴ هزار و ۵۵۰ هکتار جنگل است.