به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری تسنیم، علینقی حیدریان اظهار داشت: این طرح در راستای حفاظت از عرصه منابع طبیعی و استفاده مناسب از اراضی این استان انجام می‌شود.

وی به برخی از اهداف اجرای این طرح در اراضی استان اشاره کرد و گفت: توسعه کشت گیاهان دارویی با هدف کاهش مصرف آب اجرا می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان به دیگر اهداف اجرای طرح توسعه کشت گیاهان دارویی در استان اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح راندمان تولید مطلوب افزایش  یافته و همچنین زمینه اشتغال پایداربرای بهره‌برداران و کشاورزان استان فراهم می‌شود.

حیدریان با اشاره به ضرورت تحقق شعار سال گفت: اجرای این طرح‌ها در راستای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در راستای تحق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشارکت و همراهی مردم جامعه مورد نیاز است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه در استان سمنان عمده فعالیت ها در حوزه منابع طبیعی با مشارکت مردم انجام می شود افزود: اجرای این طرح‌ها به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک می کند.