داروخانه گیاهی طبیعی

نمایی از یک داروخانه گیاهی

به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، در نامه محمدباقر رضایی آمده است: تفکر جناب‌عالی در راستای بهبود هرچه بیشتر سلامت جامعه بشری به خصوص ایرانیان در داخل و خارج کشور بوده و هست و این امر تا کنون در حرکت‌های نمادین و اجرایی شما مشهود بوده است.

در بخش دیگر نامه، با اشاره به اهمیت موضوع توسعه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی آمده است: زمانی بزرگان ما این علم را به همراه گیاهان این مرز و بوم و نسخه‌های درمانی به تمام جهان صادر می‌کردند ولی حال شاهد واردات بسیاری از مواد اولیه دارو و داروهای شیمیایی هستیم که پایه طبیعی و گیاهی آن الگوی تولید و صادرات و درآمدهای آنچنانی برای بعضی از کشورهای جهان است.

در بخش پایانی نامه آمده است: انجمن علمی گیاهان دارویی ایران اعلام می‌دارد، از پیگیری جناب‌عالی و همکاران آن وزارتخانه محترم در موضوع تأسیس داروخانه‌های گیاهی در کشور کاملاً حمایت کرده و ادامه این حرکت را تا تحقق کامل آن بسیار ضروری می‌دانیم و آمادگی خود را برای حضور در جلسات مربوطه و مذاکره با مقامات ذی‌ربط، برای به اثبات رساندن اهمیت آن اعلام می‌داریم.