خداکرم جلالی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دیدار کریستیانا پاشکا بالمر وزیر جنگل، محیط زیست و آب کشور رومانی با وی، گفت: ایران ۱۴.۲ میلیون هکتار جنگل دارد که یک میلیون هکتار آن در منطقه هیرکانی به شکل جزئی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: قرار است در آینده ای نزدیک، میزان بهره برداری از جنگل را کاهش داده و با توجه به فراهم سازی امکانات لازم برخورداری از این بخش را به صفر برسانیم.

جلالی به وضعیت منابع طبیعی ایران پرداخت و گفت: ایران به لحاظ اقلیمی کشور متنوعی است و از ۱۳ اقلیم موجود در جهان ۱۱ اقلیم آن در ایران قرار دارد و پنجمین کشور در دنیا در زمینه تنوع گیاهی و جانوری است.

این مقام مسئول در سازمان جنگل ها یادآور شد: ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جنگل کاری را یکی از راهبردهای اساسی خود می داند و سالیانه ۱۰۰ هزار هکتار جنگل کاری و همین میزان عملیات بیابازدایی در کشور انجام می شود.

وی اظهارداشت: ایران در زمینه بیابان زدایی از دانش و تجربیات بالایی در منطقه و دنیا برخوردار است و تاکنون هشت میلیون هکتار عملیات بیابان زدایی انجام شده و دو میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار جنگل های دست کاشت بیابانی در کشور انجام شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، گیاهان دارویی را یکی از مشخصه های بارز جنگل ها و مراتع در ایران دانست که از ظرفیت بالقوه بالایی در ایران برخوردار است و می تواند در تبادلات تجاری دو کشور بسیار موثر باشد.