مقاله ای با عنوان:  مروری بر ترمیم گیاهی – گیاه پالایی Phytoremidation – در مقابل فلزات سنگین و استفاده از فرآورده های جانبی آنها

دانلود