به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان؛جعفری افزود : مرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان و اداره کل منابع طبیعی استان تاکنون توانسته ۱۲۸ گونه از نوع بومی گیاهی آویشن را در سطح کشور جمع آوریکند که این تعداد گیاه دارویی ارزش اقتصادی بالا داشته و توسعه کشت را دارند.

وی اضافه کرد:موقعیت خاص و تنوع اقلیمی موجب شده هزار و ۱۰۰ گونه گیاهی در استان زنجان شناسایی شده که از این تعداد ۲۲۰ گونه گیاهی دارویی دارای ارزش اقتصاد بالا در سطح وسیع است.

جعفری با اشاره به اینکه اگر گیاه آویشن به مرحله فرآوری برسد ارزش اقتصادی و صادراتی بسیار بالایی دارد اظهار داشت: با توجه به اینکه زنجان در بحث گونه گیاهی آویشن سرآمد است در سطح کشور به کلکسیون گیاه دارویی آویشن معروف است.