شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی نیاز به خرید یک تن بذر گیاه دارویی بالنگو (تخم شربتی) Lallementhis ibrica دارد.

کشاورزان و یا واردکنندگان محترمی که قادر به تأمین محصول فوق می باشند، می توانند با تکمیل فرم فروش گیاهان دارویی و یا ارسال نظر در پایین همین برگه، آمادگی خود را جهت فروش اعلام نمایند.

 

Please follow and like us:
Pin Share