دکتر طوبی احمد زاده اظهار کرد: تاکنون ۳۰ پایان‌نامه ارشد و ۳ مقاله دکترا در این مرکز انجام‌شده است.

وی بابیان این‌که مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه در پایان سال ۹۳ موافقت اصولی آغاز فعالیت‌های خود را گرفت افزود : تاکنون ۶۰ مقاله چاپ کردیم که ۴۰ مقاله به زبان انگلیسی و ۲۰ مقاله به زبان فارسی بوده است.

احمدزاده از چاپ هفت عنوان کتاب توسط مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خبر داد و تصریح کرد: مطالعات ما بیشتر بر روی بررسی، شناسایی و استخراج عصاره و عطرمایه‌های گیاهان و بررسی خواص آنتی باکتریال، آنتی‌اکسیدان و کشت سلولی آن‌ها بوده است.

رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: تصمیم داریم به‌زودی مطالعات انجام‌شده را به فاز حیوانی ببریم .