به گزارش شبکه خبری آموزشی  گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مدیر یکی از شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری فارس گفت: در این روش برای نخستین بار نشای گیاهان دارویی و زینتی که در معرض خطر نابودی قرار دارد در شرایط درون شیشه ای کشت و یک گیاهچه و در نهایت یک گیاه کامل بدون آلودگی محیطی تولید می شود.

در این روش ، پس از حذف پوسته های بذر، جنین  و  بافت گیاهی جدا شده، در شیشه های کشت رشد می کند.

وی گفت: مهمترین اهداف این روش تولید سریع شمار زیادی از گیاهان، حذف بیماری ها، تولید گیاهان عاری از بیماری و تولید ارقام جدید است.

مدیر شرکت دانش بنیان گفت: در حال حاضر تنها در هلند هر ساله ۱۲۵ رقم جدید داودی، ۱۰۰ رقم ژربرا، ۷۰ رقم لیلیوم و ۵۰ رقم میخک تولید می‌شود که قسمتی از این گیاهان با کمک روش های اصلاح از طریق کشت بافت بوجود آمده اند.