شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی مقاله “استفاده از گیاهان دارویی در ایران: بررسی و تحلیل آمار مصرف کنندگان، شیوه های مصرف، منابع تهیه و آگاهی دهنده” که در سال ۱۳۹۲ منتشر شده است را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.
.

دانلود Download