به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، کارگاه آموزشی بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان دارویی با استفاده از نشانگرهای مولکولی ( کد ۹۶۴) ۱۲ لغایت ۱۳ آذرماه ۱۳۹۱ با تدریس دکتر مجید معصومیان توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ( مدیریت آموزش های فناوری) برگزار می شود.

سرفصل های قابل ارائه در این کارگاه عبارتند از :

– آشنایی با روش های استخراج DNA

– آشنایی با روش تهیه ژل آگارز

– آشنایی و کار با دستگاه PCR

– آشنایی با تجزیه و تحلیل باندهای حاصل از الکتروفورز و استفاده از نرم افزار Popegon و NTSYS

شرکت کنندگان می بایست دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های زیست شناسی،کشاورزی،بیوتکنولوژی و رشته های مرتبط باشند.

مهلت ثبت نام تا ۷ /۹/ ۱۳۹۱ می باشد.

مکان برگزاری: مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب، پژوهشکده کشاورزی

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۲-۵۶۲۷۶۰۳۱ و ۵۶۲۷۶۶۳۱-۰۲۱ داخلی ۲۵۰۶ تماس حاصل نمایند.