به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: برداشت آویشن شیرازی، بن سرخ، تره کوهی، زیره سیاه، شنگ و مریم نخودی از حدود ۱۵۰ هزار هکتار اراضی منابع طبیعی استان اصفهان آغاز شد. آبتین میرطالبی افزود: پیش بینی می شود با پایان زمان برداشت در اواسط خرداد حدود ۳ تن آویشن شیراز ، ۵۰۰ کیلوگرم بن سرخ ، ۳۲ تن تره کوهی، یک تن زیره سیاه ، ۱۰ تن شنگ و ۶ تن مریم نخودی برداشت شود. وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ نوع گیاه دارویی در استان اصفهان شناسایی شده است گفت: از مجموع گیاهان دارویی شناسایی شده، تنها ۴۵ نوع برداشت می شود. وسعت مراتع طبیعی استان اصفهان بیش از ۹ میلیون هکتار است که بیش از ۶ میلیون هکتار آن گیاهان دارویی روییده است.