شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی کتابچه مباحثی در تولید عاری از ویروس گیاهان دارویی در محیط کشت بافت را به شما مخاطبین گرامی جهت دانلود تقدیم می نماید. حجم فایل در حدود ۷ مگابایت است.

.

دانلود