به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، شرکت کشت و صنعت فراوری گیاهان دارویی سها جیسا موفق به تولید محصولات انکپسوله شده از اسانس و عصاره گیاهی در مقیاس صنعتی شده است. محصولات انکپسوله کورکومین،زعفران و برگاموت از تولیدات فاز اول این شرکت میباشد.
محصولات انکپسوله بطور کلی مشکلات پایداری اسانس ها،حلالیت کم مواد موثره گیاهی را مرتفع میکنند و در مصرف سیستمیک موجب جذب بسیار بالا و فراهمی زیستی بیشتر و اثر بخشی ان میشوند. در اسانس انکپسوله شده برگاموت که به شکل خشک درامده است ،مصرف کمتر اسانس و پایداری فراوان آن در چای بسیار قابل توجه است. با توجه به افزایش مصرف کورکومین و حلالیت کم آن در آب، محصول انکپسوله شده موجب افزایش حلالیت چندین برابری ان میشود. عصاره خشک انکپسوله زعفران نیز دارای مزایای حلالیت بسیار بالا ،پایداری و سهولت مصرف میباشد.