با نهایت تأسف و تألم، مطلع شدیم که سرکار خانم دکتر زهرا حیدری داویجانی ریاست محترم جامعه گیاه درمانی ایران در غم از دست دادن مادر محترمشان سوگوار گشته اند.

شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، این ضایعه را به ایشان و سایر بازماندگان تسلیت عرض میکند.

ضمنا به اطلاع میرسد مراسم ترحیم آن مرحومه به شرح ذیل برگزار میشود:

زمان: روز جمعه مورخ ۳۰ بهمن ۱۴۹۴

مکان : تهران، میدان هفتم تیر، مسجدالجواد(ع)