به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، احمد باقری رئیس جهاد کشاورزی نهاوند در مصاحبه با فارس گفت: توسعه کشت گیاهان دارویی یکی دیگر از برنامه‌های جهاد کشاورزی نهاوند است و حدود ۱۰ درصد افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی داشته‌ایم.

باقری یادآور شد: کاشت گیاهان دارویی مانند زعفران، کاسنی، گل همیشه‌بهار، آرتیشو، اسطو‌خودوس، گل محمدی(ص)، سیر و موسیر به دلیل نیاز آبی کم و کمک به درآمد کشاورزان، ایجاد تناوب و تنوع زراعی از اولویت‌های کاری جهاد کشاورزی نهاوند است.

وی خاطر نشان کرد: دو نفر نیز به منظور اخذ پروانه تأسیس کارگاه عرقیجات گیاهی با هدف توسعه کشت گیاهان دارویی معرفی شده‌اند.