به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: دو کشور ایران و ایتالیا می توانند مکمل هم باشند و با یکدیگر همکاری های مناسبی در بخش هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته داشته باشند.

وی افزود: در سالهای اخیر بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایران توسعه خوبی به خصوص دربخش مرغداری داشته و همواره لازم به ذکر است که بیشترین مازاد در بخش صنایع لبنی است.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: دربخش گیاهان دارویی بیش از دو هزار گونه شناسایی شده که ما تا کنون در مورد تعدادی از آنها تحقیق کرده ایم اما در این زمینه میتوانیم با ایتالیایی ها سرمایه گذاری های مشترکی داشته باشیم.