به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، هاشم نقیبی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: هم اکنون ۱۴ هزار هکتار در این استان زیر کشت انواع گیاهان دارویی است که سالانه هفت هزار و ۳۰۰ تن انواع گیاهان دارویی از این سطح برداشت می شود.

وی بیان کرد: مهمترین اقلام تولیدی گیاهان دارویی استان به ترتیب شامل زیره، نعنا فلفلی، ختمی، ترخون، آویشن و مریم گلی می شود.

این مسئول گفت: بیشترین میزان تولید گیاهان دارویی در استان، زیره با حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت و شش هزار و ۵۰۰ تن برداشت در سال است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، میزان تولید دیگر اقلام گیاهان دارویی در استان را حدود ۸۰۰ تن عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به تولید گل محمدی(ص) بیان کرد: هم اکنون سطح زیر کشت این محصول در استان ۳۵۰ هکتار است که سالانه تولید ۶۵۰ تن گل محمدی(ص) را رقم می زند.